Celil Serhan Tezcan

Celil Serhan TEZCAN

iletişim; info@tarsens.com ;contact

Basında TARSENS AR-GE @Press

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na hazırlanan “5G ve Ötesi Beyaz Kitap” ‘da yer almaktadır; It is included in “5G and Beyond White Book” prepared for Information and Communication Technologies Authority;

Click to access 5gtr-beyazkitap.pdf

5gtr-beyazkitap_kısa.pdf

Bahçeşehir Üniversitesi & TurkishTime işbirliği ile hazırlanan, Tarım ve Gıda Sektörünün Yol haritası klavuzunda yer almaktadır; It is included in the Roadmap of the Agriculture and Food Sector prepared in cooperation with Bahçeşehir University & TurkishTime;

Click to access BAU_-_TARIM_VE_GIDA.pdf

BAU_-_TARIM_VE_GIDA.pdf

Sera pil performansı konusundaki bildiri;   Manuscript on greenhouse battery performance;

Sera pil performansı konusundaki bildiri.pdf

Tarsens Ar-Ge Tesid – Dünya Gazetesi, Tarım; Tarsens R & D Tesid – Dünya Newspaper, Agriculture

Click to access 01-merged-1.pdf

Tarsens Ar-Ge Tesid – Dünya Gazetesi, Tarım.pdf

 

TarSens, Tarımsal Sensör Sistemleri, Celil Serhan TEZCAN tarafından kurulmuştur. /TarSens, Agricultural Sensor Systems, was established by Celil Serhan TEZCAN.

Kendisi Ziraat Mühendisliği Zootekni Bölümü (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Tezi), Biyosistem Mühendisliği Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü (Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Tezi) Yüksek Lisans derecelerine sahiptir. / He has a Bachelor’s degree in Agricultural Engineering Animal Science Department (Genetically Modified Organisms Thesis), Master’s Degree on Biosystems Engineering Agricultural Structures and Irrigation Department (Life Cycle Assessment Thesis).

Doktorasını İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği’nde yapan Tezcan, ileri düzey matematik, istastistik, gömülü sistem tasarımı, bir çok dilde programlama yapabilme yetisine  sahip bir polymath dır. / Having his doctorate in Istanbul Technical University Geomatics Engineering, Tezcan is a polymath capable of advanced mathematics, statistics, embedded system design and programming in many languages.

Şu anda bağımsız olarak Kablosuz Sensör Sistemleri tasarımları ve Derin Öğrenme yetenekli bilinçli kameralar üzerine çalışmaktadır, / He is currently working independently on Wireless Sensor Systems designs and conscious cameras with Deep Learning capability,

Hayatını, tarım, fizik, fotoğraf, uzay ve elektromekanik icatlara adamıştır. / He dedicated his life to agriculture, physics, photography, space and electromechanical inventions.

2016; Act In Space, AIRBUS, Success Stories;

https://actinspace.org/success-stories

https://actinspace.org/success-stories2016; Düzce; http://tto.duzce.edu.tr/Duyuru/12185/global-girisimcilik-2016-etkinliklerimiz-sona-erdi

2017; Tarsens Ar-Ge Kurulum

2018; AGSUM, NIKKEI, TOKYO, https://thebridge.jp/en/2018/07/ag-sum-2018

https://thebridge.jp/en/2018/07/ag-sum-20182018, Abu Dhabi, GFIA, Abu Dhabi Food Control Authority; http://www.adafsa.gov.ae/English/innovations/Pages/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-Spectralix-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9.aspx2018; Konya Gıda Tarım Üniversitesi, https://www.gidatarim.edu.tr/tr/haber-duyuru/kgtu-teknolojik-tarima-onculuk-ediyor-tarim-40-isleri-kolaylastiracak-verimi-karliligi

https://www.gidatarim.edu.tr/tr/haber-duyuru/kgtu-teknolojik-tarima-onculuk-ediyor-tarim-40-isleri-kolaylastiracak-verimi-karliligi

 

 

 

Global Forum for Innovations in Agriculture, Abu Dhabi, Şubat 2018

 

Toros Tarım A.Ş. & Tarsens Ar-Ge Ltd.Şti Ar-Ge Projesi

 

AgSum (Agri Tech Summit) Nikkei, Tokyo, Haziran 2018 Nvidia yetkilisine Demo sırasında

Konya, Torku, Tarım 4.0 Çalıştayı sırasında

Türkiye Yapay ZekaZirvesi, Çiftçi TV Tarımsal Zeka Özel Haberi

https://www.youtube.com/watch?v=df0piXzDRYw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=df0piXzDRYw&feature=youtu.be

 

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi, Tarımı Geleceğe Hazırlamak Sunumu

https://www.youtube.com/watch?v=VmA1E12rOBY
https://www.youtube.com/watch?v=VmA1E12rOBY

https://www.youtube.com/watch?v=39BLd4Vk7DU’

https://www.youtube.com/watch?v=2QLaMIUqOvY’

yıllar önce yaptığı canlı ndvi – live ndvi kimse tarafından anlaşılmamıştır, fakat dünyanın en büyük hobi-yarı endüstriyel dron üreticisi bu teknolojiye 2019’da anca ulaşmıştır. bilgi, yetenek, öngörü, zeka ve beceri farkı burada kendisini kanıtlamıştır. bu konuda 2016/17566 patent başvurusu vardır ve gereği yapılacaktır. / The live ndvi – live ndvi that it did years ago was not understood by anyone, but the world’s largest hobby-semi-industrial drone manufacturer only achieved this technology in 2019. The difference in knowledge, talent, foresight, intelligence and skill has proven itself here. There are 2016/17566 patent applications on this subject and will be made as required.

 

2015

2015

2016

2016

Academia sayfası

https://independent.academia.edu/CelilSerhanTEZCAN

ResearchGate sayfası

https://www.researchgate.net/profile/Celil_Tezcan

deneyim 🙂

Uludağ Üniversitesi’nde tasarladığı sensör ağı;

 • tasarım (3 versiyonda çalışır ağ)
 • algoritma (18 ay+ aralıksız, 200.000+ döngü çalışma)
 • gömülü sistem programlama (akıllı algoritma, sensör bozulma tespiti, anında sensör değişimi)
 • toz (arazi şartları)
 • yüksek sıcaklık (+59C)
 • düşük sıcaklık (-9,8C)
 • yağmur (arazi denemesi)
 • nem (%100 Rh)
 • böcek (Örümcek & Çiyan)
 • şok (düşme, çarpma)
 • pil ömrü (4-8 yıl pil ömrü)
 • lehim kalitesi (arazi şartları)
 • kablosuz sinyal aktarım mesafesi (Sera içerisi 65 metre -metal & cam sera, sera dışı 200 metre sinyal gönderimi)
 • 2015-2019 arasında 3.5milyar veri noktası üretip toplamış ve aktarmıştır

Konularında kendisini kanıtlamış ve projesi halen devam etmektedir, veriler düzenli olarak 2 bağımsız sunucuya yönlendirilmektedir.

Uludağ Üniversitesi’nde buna ek olarak, multispektral kamera geliştirmeye başlamış, bununla ilgili cüzi bir miktar ödül almıştır, kamera çalışmaktadır.

 

Sensor network designed “to” Uludağ University;

design (works in 3 versions)
algorithm (18 months + uninterrupted, 200,000+ cycles)
embedded system programming (smart algorithm, sensor distortion detection, instant sensor replacement)
dust (land conditions)
high temperature (+ 59C)
low temperature (-9.8C)
rain (field trial)
humidity (100% Rh)
insect (Spider & Chow)
shock (fall, impact)
battery life (4-8 years battery life)
solder quality (field conditions)
wireless signal transmission distance (65 meters inside greenhouse -metal & glass greenhouse, 200 meters signaling outside greenhouse)
Produced, collected and transferred 3.5 billion data points between 2015-2019

It has proven itself in its subjects and its project is still ongoing. The data is regularly forwarded to 2 independent servers.

In addition, he has started to develop multispectral cameras, has received a small amount of awards, and the camera is working.

Daha fazla okumak için; 5G ve Ötesi Beyaz Kitap; https://www.btk.gov.tr/uploads/announcements/5g-ve-otesi-beyaz-kitap/5gtr-beyazkitap.pdf bkz: “Tarsens”

Uludağ Üniversitesi İyi Fikir Yarışması 3.sü olmuştur.

Türkiye’nin tek Multispektral kamera geliştiricisi olan Tezcan, derin öğrenmeyi tarım ile birleştirmeye çalışan dünyada sayılı çalışan kişilerden biridir.

Akademik projelerine Nvidia Sponsor olarak 2 adet Titan X Pascal göndermiştir ve araştırmaları uydu görüntüleri üzerine devam etmektedir.

Sadece tarımsal amaçlı olmayan enerji yönetim ve takip sistemleri üzerine de çalışmaktadır.

TET AR-GE Etkinliğine Enerji kategorisinde katılmıştır.

 

Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa üzerindeki hava kirliliği takibi araştırması

İlk kamera prototipinden görüntü

 

Uludağ Üniversitesi Yarışması Canlı Yayını

Antalya, Biyosistem Kongresi, Poster Katılımı, İHA ile Bitki Sağlığı Takibi

 

Antalya, Biyosistem Kongresi, Kablosuz Sensör Ağları

Act-In-Space yarışması sunumu, SIMRANATA (Smart IMage Recognition ANd AgriculTural Applications)

Titan X Pascal Termal İncelemesi

Kablosuz sensör ağları deneme serası, Uludağ Üniversitesi

 

Nvidia Jetson TX1/2 Güç denemesi

Nvidia’nın sponsor olarak gönderdiği Titan X’lerden birisi 

İTÜ Çekirdek, Bigbang Yarı Finalisti olmuştur, konuyu anlayan yatırımcı bulamamıştır.

İTÜ Çekirdek yazılımcılar için iyi bir yer olmasına rağmen, donanım geliştiricileri için bir kabustur.

Jetson’lu arazi bilgisayarı hazırlık denemeleri

İTÜ BigBang 2016 Fuaye alanı tanıtım masası

raspberry pi 3 cluster testi

gerçek zamanlı ndvi

nir kamera testi

iha ile kamera testi

iha ile çoklu kamera testi

gerçek zamanlı NDVI kamerasının, Startup Istanbul tanıtımı (hiç kimse anlamadı)

Gerçek zamanlı NDVI Kamerasından Laptop’a kablosuz -canlı- aktarım (bunu da kimse anlamadı)

430 days battery multi node - Copy

kablosuz sensör ağı 430 günlük pil durumu

430 days temp & battery single node - Copy

kablosuz sensör ağı 430 günlük pil durumu & sıcaklık

430 days temp & humidity single node - Copy

kablosuz sensör ağı 430 günlük nem & sıcaklık

apr 2017 - Copy

kablosuz sensör ağı 30 günlük sıcaklık

IMG_5659 - Copy

kablosuz sensör ağı noktaların (node) hazırlanması

kablosuz sensör ağı sera istasyonu

IMG_5666 - Copy

kablosuz sensör ağı sera node asılımı

july 2017 temp multi node - Copy

kablosuz sensör ağı sıcaklık durumu

july battery - Copy

kablosuz sensör ağı 1 aylık pil durumu

 

İnsansız kara aracı ile bitki hastalıgı görüntü toplaması

İnsansız kara aracı ile bitki hastalıgı görüntü toplaması

AgSum Tokyo, Tarsens Sunumu

AgSum Tokyo, Tarsens Sunumu

Nvidia Jetson AGX Xavier performans testi

Mısır tarlası veri toplama süreci

Tablet arazi denemesi

 

Bağımsız Nvidia Jetson AGX Xavier developer olarak TR’de tekdir.

Mükemmel ikili Xavi&TiX

Ülkedeki Tüm Jetson’ların ilk versiyonlarını gelir gelmez almıştır

 

Normal şartlar altında 360 dönüm arazinin işlenmesi 2 saat sürerken,

 

Geliştirdiği algoritma görüntüyü saniyede 60 defa işleyebilmektedir.

 

counting sheep, literally.

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi Meet-Up’unda “Tarımı Geleceğe Hazırlamak” sunumu

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi Meet-Up’unda “Tarımı Geleceğe Hazırlamak” sunumu

2 yıldan fazladır pili bitmek bilmeyen kablosuz sensör ağları 

devam

 

 

 

 

 

 

öylesine kamera denemeleri (IR vs.)

RGB

NRGIR

eski teknoloji diye birşey yok, cihazlarınızı sonuna kadar kullanın.

When I get bored, I create. But don’t bore me with your stupid questions like “how did you made it” “will you share the data” etc.

1-göl yüzey alanı / lake surface calculation 

2-kıyı şeridi / shoreline extraction 

3-ağaç tespit / tree detection on multispectral imagery 

4-koyun tespit / sheep detection from uav 

5-uçak tespit / airplane detection from satellite imagery 

6-obje tespit / non-normal object detection 

7-araç tespit & semantik segmentasyon / vehicle detection & semantic segmentation on a2d2 audi dataset 

8-eğitilmemiş görüntüde 7 / object detection & semantic segmentation on non-trained data 

9-YOLOv4 Test Koyun/Sheep 

10-YOLOv4 Test Uçak/Plane 

11-TF vs YOLO

 

hobi olarak ve halen fotoğrafla uğraşmaktadır, galerisi http://weraqs.deviantart.com/

ben daha iyi söyleyemezdim,

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: