TRAI ve Tarsens Tarım Sohbetleri / TRAI Tarsens Agricultural Conversations

Her ay, Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi ve Tarsens ortaklığında, tarımda yapay zeka, robotik, hassas tarım uygulamaları, kablosuz sensör ağları, uydu görüntüleme, insansız hava araçları, insansız kara araçları, sera otomasyonu vb. hakkında sohbetler düzenlenecektir.

Bu sohbetler Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin Tarım ve Yapay Zeka çalışma grubunun bir parçası ve Tarsens moderasyonunda olacaktır..

Belirlenen Sohbet Konu Başlıkları (konuşmacıları hazır olan başlıklar)

 • Traktörler
 • Bahçe ve Bağcılık
 • Kendi Yürür Tarımsal Makineler
 • Tarım Alet – Ekipman
 • Hayvancılık
 • Arıcılık
 • Ormancılık
 • Tıbbi Aromatik Bitkiler
 • Tarla Uygulamaları
  • Tek Yıllık ve/ya Çok Yıllık Bitkiler
 • Hassas İlaçlama Sistemleri
  • İHA
  • Nokta Atışı
 • Hassas Gübreleme Sistemleri
 • Sera + Mantar
  • Dikey Tarım
  • Işıklı Yetiştirme
 • Su Ürünleri
 • Tarımsal Robotik
  • Hayvancılık Robotları
  • Sera Robotları
  • Tarla Robotları
 • CRISPR/Cas9 Genetik Modifiye
 • Genel Tarım Teknolojileri
  • Uzaktan Algılama, İHA
 • Özel Tarım Teknolojileri
  • Kablosuz Sensör Ağları, Kameralar

Güncellemeler için takipte kalınız..

Sohbetlerdeki konular

 • Tarımsal üretimde neden yapay zekaya ihtiyacınız var?
 • Tarımda yapay zeka olarak ne kullanıyorsunuz? (örn., nesne tespiti, sınıflandırma, semantik segmentasyon, örüntü tanımlama, tahminleme vb.)
 • Nasıl kullanıyorsunuz? (Sınırdaki Zeka, Buluttaki Zeka)
 • Faydaları nelerdir?
 • Geliştirmek zor muydu? (örn., veri temizleme, etiketleme, eğitim, maliyet)
 • Onu geliştirirken karşılaşılan belirli engeller nelerdi?
 • Entegre etmek zor muydu?
 • Geleneksel yöntemlerden daha mı pahalıya mal oluyor yoksa tasarruf ediliyor mu?
 • Tarımın geleceği için ne tür bir yapay zeka öngörüyorsunuz?

Sohbetler iki formda olabilir, ya 30-45 dakikalık bir sunum hazırlayabilir ve 15 dakikalık Soru-Cevap alabiliriz veya bunu bir podcast, yukarıdaki soru ve cevaplar ve topluluk soru-cevapları olarak yapabiliriz.

Sohbetlere konuşmacı olarak katılmak için, tarimsohbetleri@tarsens.com adresine, Adınızı, Soyadınızı, Çalışma alanınızı gönderiniz. KVKK not: bu mail adresine gönderdiğiniz bilgiler, işlenerek, ortaklarımızla paylaşılacaktır. Buraya mail göndermeniz bu bilgilerizin işleneceğini onayladığınız anlamına gelmektedir.

English

Every month, Artificial Intelligence Initiative of Turkey and Tarsens partnership, We’ll have conversations – presentations and demonstrations about agriculture, artificial intelligence, robotics, precision agriculture applications, wireless sensor networks, satellite imaging, unmanned aerial vehicles, unmanned ground vehicles, greenhouse automation and so on.

These chats will be Artificial Intelligence Initiative of Turkey’s, AI & Agriculture Workgroup project. Conversations will be held on Zoom and Streamed on Youtube, Tarsens will moderate conversations.

Conversation Topics (Ready Topics)

 • Tractors
 • Horticulture and Viticulture
 • Self Propelled Agricultural Machines
 • Agricultural Tools – Equipment
 • Farming
 • Beekeeping
 • Forestry
 • Medicinal Aromatic plants
 • Field Applications
  • Annual and / or Perennial Plants
 • Precision Spraying Systems
  • UAV
  • Detect & Remove
 • Precision Fertilization Systems
 • Greenhouse + Mushroom
  • Vertical Agriculture 
  • Plant Factories with Artificial Lights
 • Seafood
 • Agricultural Robotics
  • Livestock Robots
  • Greenhouse Robots
  • Field Robots
 • CRISPR / Cas9 Genetically Modified
 • General Agricultural Technologies
  • Remote Sensing, UAV
 • Special Agricultural Technologies
  • Wireless Sensor Networks, Cameras

Follow us for updates

Topics in conversations will be about

 • Why do you need AI on agricultural production?
 • What do you use as AI on agriculture? (e.g., object detection, classification, semantic segmentation, pattern recognition, prediction, etc.)
 • How do you use it? (e.g., AI at the Edge, AI at the Cloud)
 • What are the benefits?
 • Was it hard to develop? (e.g., cleaning, labeling, training, cost)
 • What was the specific roadblocks when developing it?
 • Was it hard to integrate?
 • Does it cost more than traditional methods or does it save money?
 • What type of AI do you envision for the future of Agriculture?

You can either prepare a presentation that is about 30-45 minutes have 15 minutes Q&A or we can do this as a podcast, Q&As above and community Q&As.

To participate in the conversations as a speaker, send your name, surname and field of study to tarimsohbetleri@tarsens.com. KVKK note: the information you send to this e-mail address will be processed and shared with our partners. If you send an e-mail here, it means that you confirm that this information will be processed.

Advertisement
%d bloggers like this: